charm
voor kleine honden
in Tilburg en Goirle

06 1006  0917
Bellen graag alleen van maandag t/m vrijdag 9:00 - 17:00
Omdat ik veel onderweg ben bij voorkeur een berichtje sturen. Ik antwoord zo snel mogelijk
Berichten is mogelijk via app, sms of e-mail afspraaktrimsalon@gmail.com
--Facebook--!!!Omdat het erg druk is hanteer ik op het moment een klantenstop!!!


--Agenda--

Agenda is onder voorbehoud

laatste update: 18 juni 2019
1 vakje vrij is plaats voor 1 hond


Hou er rekening mee dat ik stroom nodig heb en in de buurt van een stopcontact moet kunnen parkeren
Heb zelf een verlengsnoer van 20 meter bij. Bij flats moet er toestemming zijn van een huismeester voor het gebruik maken
van een gezamelijk stopcontact

Heeft u een hond die meer tijd nodig heeft (angstig, vervuilde vacht,...) graag deze aan het eind van de dag inplannen.
Ook pups graag aan het eind van de dag zodat ik ruim voldoende tijd heb om ze de tijd te geven die ze nodig
hebben om overal aan te wennen. Eerste ervaring moet goed zijn.
voor 4 of meer honden graag om 9:00 inplannen.


De tijden zijn richttijden. Werk met twee totaal onvoorspelbare dingen als honden en het verkeer
waardoor dingen soms wat sneller en soms wat langzamer gaan.maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
week 26
24 juni
25 juni
26 juni
27 juni
28 juni
9:00
vol
vol vol vol
vol
11:00
vol
vol vol
vol vol
13:30
vol
vol
vol
vol vol
15:30
vol
vol
vol
vol vol
week 27
1 juli
2 juli
3 juli
4 juli
5 juli
9:00
vol
vol
vol
vol
vol
11:00
vol
vol
vol
vol
vol
13:30
vol
vol vol
vol
vol
15:30
vol
vol vol
vol
vol
week 28
8 juli
9 juli
10 juli
11 juli
12 juli
9:00
vol
vol
vol
vol vol
11:00
vol
vol
vol
vol vol
13:30
vol
vol
vol
vol vol
15:30
vol
vol
vol
vol
vol
week 29
15 juli
16 juli
17 juli
18 juli
19 juli
9:00
vol
vol
vol
vol
vol
11:00
vol
vol
vol
vol
vol
13:30
vol
vol
vol vol
vol
15:30
vol
vol
vol vol
vol
week 30
22 juli
23 juli
24 juli
25 juli
26 juli
9:00
vol
vol
vol
vol
vol
11:00
vol
vol
vol
vol
vol
13:30
vol
vol
vol
vol vol
15:30
vol
vol vol
vol vol
week 31
29 juli
30 juli
31 juli
1 augustus
2 augustus
9:00
vol vol
vol vol
vol
11:00
vol
vol
vol vol
vol
13:30
vol vol
vol
vol
vol
15:30
vol
vol
vol
vol
vol
week 32
5 augustus
6 augustus
7 augustus
8 augustus
9 augustus
9:00
vol
vol
vol vol
vol
11:00
vol
vol
vol vol
vol
13:30
vol
vol vol vol
vol
15:30
vol
vol vol vol
vol
week 33
12 augustus
13 augustus
14 augustus
15 augustus
16 augustus
9:00
vol
vol vol
vol
vol
11:00
vol
vol vol
vol
vol
13:30
vol
vol
vol
vol
vol
15:30
vol
vol
vol
vol
vol
week 34
19 augustus
20 augustus
21 augustus
22 augustus
23 augustus
9:00
vol vol vol
vol
vol
11:00
vol vol
vol
VRIJ REESHOF
vol
13:30
vol vol
vol
vol
vol
15:30
vol vol
vol
vol
vol
week 35
26 augustus
27 augustus
28 augustus
29 augustus
30 augustus
9:00
vol
vol
vol vol
vol
11:00
vol
vol
vol vol
vol
13:30
vol
vol
vol
vol
vol
15:30
vol
vol
vol
vol
vol
week 36
2 september
3 september
4 september
5 september
6 september
9:00
vol
vol
vol
vol
vol
11:00
vol
vol
vol
vol
vol
13:30
vol
vol
vol
vol
vol
15:30
vol
vol
vol
vol
vol
week 37
9 september
10 september
11 september
12 september
13 september
9:00
vol
vol
vol vol
vol
11:00
vol
vol
vol vol
vol
13:30
vol
vol
vol
vol
vol
15:30
vol
vol
vol
vol
vol
week 38
16 september
17 september
18 september
19 september
20 september
9:00
vol
VRIJ REESHOF
vol vol
gesloten
11:00
vol
vol
vol VRIJ REESHOF
gesloten
13:30
vol
vol vol
vol gesloten
15:30
vol
vol vol
vol
gesloten
week 39
23 september
24 september
25 september
26 september
27 september
9:00
gesloten
vol
vol
vol
vol
11:00
gesloten
vol
vol
vol vol
13:30
gesloten
vol
vol
vol
vol
15:30
gesloten
vol
vol
vol
vol
week 40
30 september
1 oktober
2 oktober
3 oktober
4 oktober
9:00
vol
VRIJ
vol
vol
vol
11:00
VRIJ REESHOF
VRIJ
VRIJ TILBURG OUD ZUID
vol
vol
13:30
vol
VRIJ
VRIJ REESHOF
VRIJ REESHOF
vol
15:30
vol
VRIJ
vol
vol
vol
week 41
7 oktober
8 oktober
9 oktober
10 oktober
11 oktober
9:00
vol
VRIJ REESHOF
vol
vol
VRIJ
11:00
VRIJ TILBURG OUD NOORD
 vol
vol
VRIJ REESHOF
VRIJ
13:30
vol
VRIJ
vol
vol VRIJ
15:30
vol
VRIJ
vol
vol VRIJ
week 42
14 oktober
15 oktober
16 oktober
17 oktober
18 oktober
9:00
vol
VRIJ BLAAk
vol
VRIJ REESHOF
vol
11:00
vol
vol
vol
vol
vol
13:30
vol VRIJ TILBURG WEST
VRIJ
vol
vol
15:30
vol
vol
VRIJ
vol
vol
week 43
21 oktober
22 oktober
23 oktober
24 oktober
25 oktober
9:00
vol
vol
vol vol
VRIJ TILBURG OUD NOORD
11:00
vol
vol
vol vol
vol
13:30
vol
vol
vol
VRIJ TILBURG OUD NOORD
vol
15:30
vol
vol
vol
vol
vol
week 44
28 oktober
29 oktober
30 oktober
31 oktober
1 november
9:00
VRIJ
VRIJ TILBURG ZUID
vol
vol
VRIJ TILBURG
11:00
VRIJ
vol
vol VRIJ REESHOF
vol
13:30
VRIJ
VRIJ
vol VRIJ
VRIJ REESHOF
15:30
VRIJ
VRIJ
vol
VRIJ
vol
week 45
4 november
5 november
6 november
7 novemer
8 november
9:00
VRIJ
vol vol
vol
VRIJ REESHOF
11:00
VRIJ
vol vol
vol
vol
13:30
vol
vol
vol
vol
vol
15:30
vol
vol
vol
VRIJ REESHOF
VRIJ TILBURG WEST
week 46
11 november
12 november
13 november
14 november
15 november
9:00
VRIJ
vol
vol vol
vol
11:00
VRIJ
VRIJ TILBURG OUD NOORD
vol VRIJ REESHOF
VRIJ
13:30
vol
vol VRIJ
VRIJ
vol
15:30
VRIJ REESHOF
vol VRIJ
VRIJ
vol
week 47
18 november
19 november
20 november
21 november
22 november
9:00
VRIJ
vol vol vol
vol
11:00
VRIJ
vol vol vol
vol
13:30
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
vol
15:30
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
vol
week 48
25 november
26 november
27 november
28 november
29 november
9:00
vol
VRIJ REESHOF
vol
VRIJ
vol
11:00
VRIJ TILBURG WEST
vol
VRIJ REESHOF
VRIJ
VRIJ REESHOF
13:30
vol
VRIJ
VRIJ
VRIJ
vol
15:30
vol
VRIJ
VRIJ
VRIJ
vol
week 49
2 december
3 december
4 december
5 december
6 december
9:00
vol
VRIJ
vol
VRIJ REESHOF
vol
11:00
VRIJ TILBURG OUD NOORD
VRIJ
vol
vol
vol
13:30
vol
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ REESHOF
15:30
vol
VRIJ
VRIJ
VRIJ
vol
week 50
9 december
10 december
11 december
12 december
13 december
9:00
vol
vol
vol vol
vol
11:00
vol
vol
vol vol
vol
13:30
VRIJ
VRIJ
vol
vol
vol
15:30
VRIJ
VRIJ
vol
vol
vol
week 51
16 december
17 december
18 december
19 december
20 december
9:00
vol
vol
vol
vol vol
11:00
vol
vol
vol
vol
vol
13:30
vol
vol
vol
vol vol
15:30
vol
vol
vol
vol vol
week 52
23 december
24 december
25 december
26 december
27 december

gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
week 1
30 december
31 december
1 januari
2 januari
3 januari

gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten


Privacyverklaring: (met dank aan de VVTN en Bleyerveld Juridish Advies te Arnhem

Verwerkersovereenkomst

Partijen:

1.    Mobiele Trimsalon Charm geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53034201 kantoorhoudende in Tilburg, 5046NR aan de Prinsessenhof  (hierna: “Verwerkingsverantwoordelijke”).

 

 

Overwegingen:

A     Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn een overeenkomst aangegaan voor het verrichten van de volgende diensten: [diensten]. Deze overeenkomst leidt ertoe dat Verwerker in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt

B     Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker wensen in deze overeenkomst de wederzijdse rechten en verplichtingen voor de Verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker vast te leggen overeenkomstig de toepasselijke Privacywetgeving.

 

1. Partijen zijn het volgende overeengekomen:

1.1 De in deze overeenkomst gebruikte woorden of formuleringen hebben de volgende betekenis:

a      AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);

b      Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;

c      Onderliggende Overeenkomst: de overeenkomst d.d. 24 mei 2018 waarbij Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker opdracht heeft gegeven om Verwerkingen te verrichten;

d      Overeenkomst: deze verwerkersovereenkomst inclusief bijlagen daarbij;

e      Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, die Verwerker op grond van de Onderliggende Overeenkomst Verwerkt of dient te Verwerken, waarvan het soort persoonsgegevens en de categorieën van Betrokkenen nader zijn gespecificeerd in bijlage 1;

f      Privacywetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de Verwerking en bescherming van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot de Wbp, AVG en de Uitvoeringswet AVG;

g      Uitvoeringswet AVG:Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming);

h      Verwerken/verwerking: alle handelingen of reeks handelingen uitgevoerd op Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens;

i      Wbp: de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

2. Toepasselijkheid

2.1   Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de bepalingen van deze Overeenkomst van toepassing op iedere Verwerking door Verwerker op grond van de Onderliggende Overeenkomst.

 

3. Verwerking door Verwerker

3.1   Verwerker Verwerkt Persoonsgegevens ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig diens schriftelijke instructies en onder diens verantwoordelijkheid en op de wijze vastgelegd in de Onderliggende Overeenkomst.

3.2   Verwerker Verwerkt de Persoonsgegevens slechts in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

3.3   Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens en neemt geen beslissingen over het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

3.4   Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk schriftelijk in kennis indien een instructie naar het redelijk oordeel van Verwerker inbreuk oplevert op de toepasselijke Privacywetgeving.

3.5   Verwerker stelt op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van in deze Overeenkomst neergelegde verplichtingen aan te tonen.

3.6   Verwerker dient zorg te dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de toepasselijke Privacywetgeving worden gesteld aan het Verwerken van Persoonsgegevens.

3.7   Verwerker verschaft enkel toegang tot de Persoonsgegevens aan haar werknemers voor zover dit nodig is voor het verrichten van de diensten op grond van de Onderliggende Overeenkomst.

3.8   Verwerker mag de Persoonsgegevens enkel buiten Nederland Verwerken met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke.

3.9   Verwerker zal de Persoonsgegevens niet langer dan 2 jaar verwerken, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk opdracht heeft gegeven.

 

4. Verstrekking Persoonsgegevens aan derden

4.1   Verwerker zal geen Persoonsgegevens aan derden verstrekken of ter beschikking stellen tenzij op grond van een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke of op bevel van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie, op voorwaarde dat Verwerker in dat geval Verwerkingsverantwoordelijke binnen 24 uur na ontvangst van een dergelijk bevel daarvan in kennis stelt om Verwerkingsverantwoordelijke zodoende in staat te stellen daartegen een haar ter beschikking staand rechtsmiddel in te stellen.

4.2   Indien Verwerker van oordeel is dat zij op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen aan een daartoe bevoegde instantie zal zij daar niet toe overgaan, dan na overleg met en goedkeuring van Verwerkingsverantwoordelijke. Zij zal Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informatie verstrekken die Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs nodig heeft om de benodigde maatregelen te treffen om te bepalen of verstrekking kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden.

 

5. Verzoeken van Betrokkenen

5.1   Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke in kennis te stellen van alle verzoeken die rechtstreeks van Betrokkenen zijn ontvangen met betrekking tot de rechten van Betrokkenen op grond van de toepasselijke Privacywetgeving, waaronder maar niet beperkt tot verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of overdracht van de Persoonsgegevens. Verwerker geeft aan een dergelijk verzoek alleen gevolg indien Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker daartoe schriftelijk opdracht heeft gegeven.

5.2   Verwerker handelt alle verzoeken om inlichtingen van Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de Verwerking van de Persoonsgegevens vlot en behoorlijk af.

 

6. Medewerking Verwerker

6.1   Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke medewerking verlenen bij het nakomen van de verplichtingen om: (i) verzoeken van Betrokkenen met betrekking tot de uitoefening van rechten van Betrokkenen op grond van de toepasselijke Privacywetgeving te beantwoorden; (ii) passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen; (iii) datalekken te melden aan toezichthouder en de betrokkenen; (iv) een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren, indien verplicht; (v) de toezichthouder te raadplegen voorafgaand aan een Verwerking de een hoog risico met zich meebrengt.

 

7. Inschakelen derden door Verwerker

7.1   Verwerker mag uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke een derde inschakelen bij de uitvoering van deze Overeenkomst, onder de voorwaarden die Verwerkingsverantwoordelijke daarbij stelt. Indien een derde na schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke wordt ingeschakeld om ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, zal Verwerker aan deze andere derde bij overeenkomst minstens dezelfde verplichtingen inzake de Verwerking en bescherming van Persoonsgegevens opleggen als de verplichtingen die zijn opgenomen in deze Overeenkomst. Verwerker is in alle opzichten verantwoordelijk en aansprakelijk voor het doen en laten van derden die zij in het kader van deze Overeenkomst inschakelt.

 

8. Geheimhouding

8.1   Verwerker zal de Persoonsgegevens en andere informatie verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke strikt geheim houden, waarbij zij minstens eenzelfde mate van zorg zal betrachten als die, die zij ten aanzien van de bescherming van haar eigen informatie van zeer vertrouwelijke aard in acht neemt. Verwerker zal de Persoonsgegevens of andere informatie verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke niet openbaar maken, distribueren, verstrekken, of op andere wijze bekend maken aan andere personen dan haar werknemers die van de Persoonsgegevens of andere informatie verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke kennis moeten kunnen nemen voor hun werkzaamheden voor de Verwerker en zal deze werknemers pas toegang geven tot de Persoonsgegevens en andere informatie verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke, nadat zij zijn geïnformeerd over het vertrouwelijke karakter van de Persoonsgegevens en andere informatie verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker legt het in deze Overeenkomst bepaalde ook aan haar werknemers op.

 

9. Meldplicht datalekken

9.1   Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen 24 uurnadat Verwerker ervan kennis heeft gekregen, in kennis te stellen van iedere inbreuk op de beveiliging (van welke aard dan ook) die (mede) betrekking heeft of kan hebben op de Verwerking van Persoonsgegevens.

9.2   Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke in ieder geval informatie te verstrekken over het volgende: (i) de aard van de inbreuk, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van Betrokkenen in kwestie en, bij benadering, het aantal Betrokkenen in kwestie; (ii) de (mogelijk) getroffen Persoonsgegevens en, bij benadering, het aantal getroffen Persoonsgegevens in kwestie; (iii) de vastgestelde en verwachte gevolgen van de inbreuk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens en de daarbij betrokken personen; en (iv) de maatregelen die Verwerker heeft getroffen en zal treffen om de inbreuk aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele negatieve gevolgen van de inbreuk.

9.3   Verwerker erkent dat Verwerkingsverantwoordelijke onder omstandigheden wettelijk verplicht is om een inbreuk op de beveiliging (van welke aard dan ook) die (mede) betrekking heeft of kan hebben op de Persoonsgegevens die Verwerker verwerkt, aan Betrokkenen en/of autoriteiten te melden. Een dergelijke melding door Verwerkingsverantwoordelijke zal nimmer als tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst of Onderliggende Overeenkomst of anderszins als onrechtmatige handeling worden beschouwd.

9.4   Verwerker zal alle maatregelen treffen die nodig zijn om de (mogelijke) schade van een inbreuk op de beveiliging te beperken en zal Verwerkingsverantwoordelijke ondersteunen bij meldingen aan Betrokkenen en/of autoriteiten.

 

10. Beveiligingsmaatregelen en inspectie

10.1 Verwerker zal conform artikel 32 AVG alle passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook gelet op de aard, de omvang, context en verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's die Verwerking van de Persoonsgegevens die de Verwerker Verwerkt met zich meebrengen voor de rechten en vrijheden van de Betrokkenen.

10.2 Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke te informeren indien een van de beveiligingsmaatregelen wijzigt.

10.3 Verwerker staat toe dat Verwerkingsverantwoordelijke de naleving van de beveiligingsmaatregelen door Verwerker inspecteert of dat op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke de gegevensverwerkingsfaciliteiten van Verwerker door een door Verwerkingsverantwoordelijke aan te wijzen onderzoeksinstantie worden geïnspecteerd in verband met de verwerkingsactiviteiten die onder deze Overeenkomst vallen ('de Inspectie'). De Inspectie wordt uitgevoerd door een onderzoeksinstantie, die naar het redelijk oordeel van Verwerkingsverantwoordelijke neutraal en deskundig is. Verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg voor een op de onderzoeksinstantie rustende geheimhoudingplicht van haar bevindingen tegenover derden.

10.4 Verwerkingsverantwoordelijke zal alle kosten, vergoedingen en onkosten in verband met de Inspectie betalen, met inbegrip van redelijke door Verwerker gemaakte interne kosten.

10.5 Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker een exemplaar van het rapport van de Inspectie verstrekken.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Verwerker is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit of verband houdend met het niet-nakomen van deze Overeenkomst dan wel handelen in strijd met de toepasselijke Privacywetgeving.

11.2 Verwerker vrijwaart Verwerkingsverantwoordelijke tegen aanspraken van derden, waaronder Betrokkenen, in verband met het toerekenbaar tekortschieten van Verwerker in de nakoming van de Overeenkomst of overtreding door Verwerker van de toepasselijke Privacywetgeving en zal alle daarmee verband houdende en daaruit voortvloeiende kosten (waaronder mede begrepen kosten van juridische bijstand) en schade van Verwerkingsverantwoordelijke vergoeden.

 

12. Beëindiging

12.1 De Overeenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan en eindigt op het moment dat de Onderliggende Overeenkomst eindigt.

12.2 Onverminderd andersluidende schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker in geval van beëindiging van de Overeenkomst onverwijld alle aan haar ter beschikking gestelde Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke retourneren en alle digitale kopieën van Persoonsgegevens vernietigen en aan Verwerkingsverantwoordelijke verklaren dat zij dit heeft uitgevoerd. Indien naar het redelijk oordeel van Verwerker een zelfstandige wettelijke verplichting van Verwerker het geheel of gedeeltelijk retourneren of vernietigen van de Persoonsgegevens door Verwerker verbiedt of beperkt zal zij Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informatie verstrekken die Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs nodig heeft om te bepalen of vernietiging kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden. Indien naar het redelijk oordeel van Verwerkingsverantwoordelijke de wettelijke verplichting (gedeeltelijke) vernietiging van de Persoonsgegevens door Verwerker toelaat zal Verwerker daartoe op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld overgaan. Is Verwerkingsverantwoordelijke van oordeel dat vernietiging niet mag plaatsvinden, dan zal zij Verwerker daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Verwerker garandeert in dat geval de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens jegens Verwerkingsverantwoordelijke en zal de Persoonsgegevens niet Verwerken behalve ter voldoening aan haar bovenbedoelde wettelijke verplichting of na schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke.

 

13. Overdracht rechten en plichten

13.1 Deze Overeenkomst en de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst kunnen door Verwerker niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke.

 

14. Deelbaarheid

14.1 Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zal de Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

 

15. Toepasselijkheid recht en geschillen

15.1 Nederlands recht is van toepassing op deze Overeenkomst.

15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de vestigingsplaats van Verwerkingsverantwoordelijke.